Společnost ČMRS Consulting, s.r.o., IČ 277 75 186, se sídlem Stará cesta
676, 755 01 Vsetín, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
51453, a osoby s touto společností spojené ukončují svoji rozhodčí
činnost, a to dnem 31. 12. 2018. Žaloby podané ke společnosti ČMRS
Consulting, s.r.o., resp. k osobám spojeným s touto společností po tomto
datu budou odmítnuty právě s odkazem na již ukončenou rozhodčí činnost.

Osobám, kterými byla sjednána rozhodčí smlouva či rozhodčí doložka
zakládající pravomoc společnosti ČMRS Consulting, s.r.o. (resp. osob s
touto společností spojených) rozhodovat spory související s příslušnou
smlouvou, se tímto dává na vědomí, že s ohledem na ukončení rozhodčí
činnosti jsou počínaje dnem 1. 1. 2019 příslušným orgánem pro
rozhodování takových sporů obecné soudy.

Pro bližší informace odkazujeme na společnou deklaraci o ukončení
rozhodčí činnosti.
SPOLEČNÁ DEKLARACE SOUHLAS OSOB SE SPOLEČNOU DEKLARACÍ Ve Vsetíně 17. 12. 2018 Mgr. Petr Maršálek, jednatel

TOPlist